novaVAC Kümes Hayvanları Aşılama Cihazları

Enjeksiyon Grubu

novaVAC Kümes Hayvanları Aşılama Cihazları iki ana cihaz tipinden meydana gelir: Enjeksiyon Grubu ve Sprey Grubu.

Enjeksiyon Grubu kullanıcıların farklı ihtiyaçları için tasarlanmış şimdilik 4 farklı cihazdan oluşur. Cihazların özelliklerini incelemek için lütfen aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

novaVAC MBTs Günlük civcivlerin aşılanması için elektronik/pnömatik aşılama cihazı

novaVAC SBT Günlük civcivlerin aşılanması için elektronik/pnömatik aşılama cihazı

novaVAC PVT Günlük civcivlerin aşılanması için pnömatik aşılama cihazı

novaVAC MS Günlük civcivlerin aşılanması için elektronik/pnömatik aşılama cihazı

Cihazların özgün teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 novaVAC MBTsnovaVAC SBTnovaVAC PVTnovaVAC MS
Aşılama Kapasitesi (adet/saat)4800-63003000-45003000-45003500
Aynı anda ikili aşılama
(yağlı + su bazlı)
Dijital iğne derinlik ayarıDijitalDijitalManuelManuel
Elektronik & pnömatikPnömatikPnömatik
İğne temas sensörü
Otomatik dezenfeksiyon
Otomatik toz giderme
Hava tabancası
Uzaktan erişim
Veri depolama
Aşılama sayacı
2000 doz yağlı aşıda sapma
(+/- doz)
5141414
2000 doz su bazlı aşıda sapma
(+/- doz)
14141414
Otomatik yağlama

novaVAC Enjeksiyon Grubu Cihazları aşının viskozitesinden ve aş tipinden (su bazlı veya yağlı) bağımsız olarak uygulanan dozda minimum sapma gösterir. 2000 doz aşıda, yağlı aşı ile aşılanan hayvan sayısı 1995-2000 adet, su bazlı aşı ile aşılanan hayvan sayısı 1986-2014 adettir ve +/- %0,25-0,70 olan dozaj güvenliği tam kalibrasyonlu klasik cihazlarınkinden 10 kat daha yüksektir. Tam doz aşı alımı aşılama performansı ile doğrudan ilişkilidir.

novaVAC Enjeksiyon Grubu Cihazları klasik aşılama cihazlarına kıyasla yağlı ve su bazlı aşıların aynı anda uygulandığı durumda bile iki misli enjeksiyon hızına sahiptir. Bu hız viskozite ile ilişkili değildir ve aşılamanın tamamlanması için gereken cihaz ve operatör sayısı bakımından önemli tasarruf sağlar.

Bir kümes hayvanı entegresinde aşılama giderleri toplam giderlerin küçük bir kısmını oluşturur. Ancak maliyeti ile kıyaslandığında aşılamanın sağladığı kazanç çok yüksek olabilir. Bu nedenle, bir entegredeki en önemli faaliyetlerden biri aşılama uygulamalarının yönetimi olmalıdır. Tam doz aşı alımı ancak deneyimli bir operatör ile iyi tasarlanmış ve yapılandırılmış aşılama cihazının birlikteliği sayesinde garanti edilebilir. Güvenli, kolay ve doğru aşılama için bu iki unsur birlikte çalışmalıdır.